P.I. Font del Ràdium - C/ Josep Trueta 5, 08403, Granollers, Barcelona (Spain)

Empreses familiars, personas i valors

Empresas familiares Plasticband

Títol:
Empreses familiars, personas i valors

Medi:
Emprèn!

Data:
21 de Setembre 2002

Resum:
En les empresas familiars s’estableix un fort vincle entre treballadors i empresari. El capital humà constitueix alhora la grandesa i el punt flac de l’empresa familiar.

Notícies relacionades